Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy jest jedynym wśród polskich parków górskich chroniącym w naszym kraju przyrodę Karpat Wschodnich. Należy do grupy najciekawszych parków europejskich, a to z uwagi na występowanie na jego terenie naturalnych ekosystemów karpackiej puszczy z liczebnymi populacjami dużych ssaków drapieżnych i roślinożernych oraz ptaków drapieżnych.

Swoim zasięgiem obejmuje Bieszczady noclegi, zaliczane do Beskidów Wschodnich, będących najbardziej na wschód wysuniętą częścią Karpat Wschodnich. Najwyższym szczytem na jego obszarze jest Tarnica (1346 m).

Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego występują lasy mieszane z bukiem karpackim, jaworem, jodłą i świerkiem. Do gatunków endemicznych należą: olcha kosa i trzcinik leśny. Świat zwierząt jest bardzo bogaty. Z ssaków występuje żubr, niedźwiedź brunatny, żbik, wilk, ryś, jeleń. Osobliwością florystyczną są torfowiska wysokie, zaś faunistyczną – reliktowy wąż Eskulapa. Logo Bieszczadzkiego PN to ryś.


Możliwość komentowania jest wyłączona.