Projekt João de Sousa & Fado Polaco

João de Sousa & Fado Polaco zaprezentowali dzisiaj w Szczawnicy wyjątkowe i współczesne podejście do muzyki Fado. Otwarte na nowe wpływy muzyczne zachowujące jednocześnie ważną tradycję. Sromowce Niżne noclegi zapraszają.

Projekt João de Sousa & Fado Polaco powstał na początku 2011 roku João, z dala od swojej ojczyzny, inspirowany był poszukiwaniem własnej tożsamości kulturowej. ‘Diaspora’ utrzymywała go w pragnieniu odnalezienia siebie. Podczas ponad 8 lat nieobecności w Portugalii, większość tego czasu spędził mieszkając w Polsce.
‘Saudade’ (portugalskie słowo oznaczające tęsknotę) za jego ojczystym krajem i korzeniami sprawiła, że João tworząc repertuar wracał pamięcią do dzieciństwa, ożywiając swoją muzykę esencją tamtejszej kultury. Teksty fado łączą uniwersalne wartości, nawiązując do historycznych, a nawet istotnych politycznych wydarzeń. Daje to efekt niezwykłego zróżnicowania, które ukazuje przemiany kulturowe zachodzące w Portugalii od początków jej istnienia.
Jest to współczesne połączenie dziedzictwa muzycznego, Portugalskiego Fado, z folklorem oraz polską kreatywnością i zmiennością. Wprawiony odbiorca wsłuchując się, może odnaleźć w Fado Polaco odwołania nawet do bogactwa muzycznego przedwojennej Polski.
Głos Portugalczyka znany jest również z innych projektów. Współpracował między innymi z zespołem Mikromusic czy Andrzejem Smolikiem. Występuje jako wokalista w Ariel Ramirez Tango. Tworzył projekt João Rocks. Śpiewając tworzy opowieści o swoim ‘saudade’, o utraconej miłości, niesprawiedliwości na świecie, o codziennym życiu w Lizbonie i snuje refleksje na temat życia i śmierci. Opowiada o życiowej pasji, wyrażając jej nieodzowność, ubierając wszystko we wzruszającą melancholię.

Akcja MASKA 2014

W piątek przez ponad pół godziny krościeński rynek był nieprzejezdny, z powodu ćwiczeń obronnych przeprowadzonych przez Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Sromowce Niżne noclegi w ramach akcji Maska 2014.

W południe 10 października br. wójt gminy zostaje powiadomiony przez mieszkańca, że rozpędzony samochód cysterna jadąca od strony Nowego Targu przez Rynek niespodziewanie przeciął oś jezdni i przejeżdżając przeciwległy pas jezdni uderzył w samochód osobowy znajdujący się na parkingu w rynku obok budynku nr 4. Według relacji świadka zdarzenia nastąpiło uszkodzenie cysterny i wystąpił wyciek żrącej substancji.
Wójt uruchamia procedurę alarmową, powiadamia służby ratownicze tj. Komisariat Policji w Krościenku n.D, OSP w Krościenku n.D i Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu o zdarzeniu jakie miało miejsce. W wyniku zdarzenia prawdopodobnie wystąpiło skażenie Toksycznymi Środkami Przemysłowymi. W związku z powyższym Wójt Gminy zwołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy i przystępuje do akcji ratowniczej, wysyłając jednocześnie pracownika – członka GZZK na miejsce zdarzenia do  rozpoznania rozmiaru zdarzenia.
Komendant Policji wysyła dwóch funkcjonariuszy w celu ewentualnego rozpoznania i zabezpieczenia miejsca zdarzania. Na miejscu zdarzenia duży wyciek substancji, zostaje odnaleziona tablica informacyjna oznaczona jest cyfrą „3939” Po rozpoznaniu dokonanym przez pracownika urzędu i funkcjonariuszy policji i przekazaniu meldunku drogą radiową dla PSP w Nowym Targu okazuje się, że przedmiotowa cysterna przewozi materiał trujący ciekły zapalny organiczny. Ten fakt potwierdza kierowca cysterny, który stwierdza rozerwanie płaszcza cysterny przewożącej materiał trujący. Funkcjonariusze policji  na polecenie Komendanta Policji  blokują ruch drogowy od  ulicy Jagiellońskiej.  Wójt Gminy  przez megafon informuje ludzi z pobliskich domów o możliwości skażenia terenu. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze policji zabezpieczają drogi dojazdowe do miejsca zdarzenia, a PSP i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z odpowiednio wyposażonym samochodem i wyszkolonymi ratownikami przystępuje do akcji ratowniczej. Jednostka Gaśniczo-Ratownicza PPS w Nowym Targu zabezpiecza teren rynku i parkingu kurtynami wodnymi i za pośrednictwem swojego pracownika przekazuje informację do dowodzącego akcją o konieczności ewakuacji wszystkich osób z budynków przy ul. Rynek. Następnie wójt Gminy zarządza ewakuacje pracowników z budynku gminy i przez megafon  informuje ludzi o ewakuacji ze wszystkich budynków zlokalizowanych przy Rynku z uwagi na skażony teren. Podaje również informację o utworzonym PUNKCIE MEDYCZNYM w SP ZOZ w Krościenku oraz o docelowym PUNKCIE EWAKUACYJNYM zlokalizowanym w Klubie Sportowym „ Sokolica: w Krościenku. W tym celu zabezpieczony jest transport. Na miejscu pojawiają się dodatkowo  jednostki OSP Państwowej Straży Pożarnej i Policji, służba medyczna – prowadzą ewakuację z pobliskich budynków noclegi Sromowce Niżne.
Byłato część założonego scenariusza ćwiczeń obronnych przeprowadzonych przez Urząd Gminy Krościenko w dniu 10 października 2014 r., który miał na  celu weryfikację przyjętych rozwiązań w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Krościenko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wypracowanie zasad współdziałania i współpracy pomiędzy Komisariatem  Policji, jednostkami OSP na terenie gminy oraz PSP w Nowym Targu  w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia” Ćwiczenia obejmowały także część teoretyczną która była przeprowadzona wcześniej i obejmowała doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej urzędu gminy, wójta gminy oraz pracowników wchodzących w skład Głównego Stanowiska Kierowania do działań w sytuacji wprowadzenia zadań ujętych w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Krościenko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Ćwiczenia były nagłośnione na cały obszar rynku i każda czynność wykonywana przez ratowników była komentowana przez dowodzącego akcją Pana Piotra Olesia- Gminnego  Komendanta Straży Pożarnej.

Sromowce Niżne

Sromowce Niżne to przepięknie położona wieś u podnóża Trzech Koron, w której znajdziesz spokój którego nie ma w żadnej innej miejscowości w naszym kraju. Przez wieś przechodzi piękna a zarazem czasem niebezpieczna rzeka Dunajec która zarazem jest granicą ze Słowacją. Do niedawna aby przejść na Słowację ze Sromowców Niżnych potrzebna była łódka ale od kilku lat istnieje tam kładka która łączy dwa państwa. Noclegi Sromowce Niżne to wysoce rozwinięta baza które w sezonie letnim jest zapełniona w stu procentach. Najpiękniejszy widok na trzy korony jest właśnie z tej wsi , jest tu również kilka szlaków które prowadzą przez piękne góry jakimi są Pieniny. Jestem pewien że kto tu przyjedzie będzie chciał wrócić,widok który się rozprzestrzenia na Pieniny zachwyca, można tu również spotkać korsaków którzy pływają po Dunajcu wożąc za nie wielką opłatą turystów. Niesamowity klimat jaki tu panuje zachwyci każdego nawet bardzo wymaganego turystę, tego nie da się opisać słowami po prostu należy tu przyjechać i przekonać się na własnej skórze. Serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzenia tej przepięknej miejscowości.

Sromowce Niżne noclegi