Gołdap

relaks

wędrówki

wczasy

powędrować

plecak

Gołdap noclegi jest miastem z uzdrowskiem leżącym w północno-wschodniej części Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gmina Gołdap oraz dwie obok – Banie Mazurskie i Dubeninki tworzy powiat gołdapski.

Gołdap położona jest w dolinie rzeki noclegi Gołdap w odległości około 2,5 km od jeziora Gołdap, na skraju Puszczy Rominckiej. Od północy sąsiaduje z obwodem kaliningradzkim Rosji. Ziemia gołdapska leży też na obszarze Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Litewskiego.

W 1565 roku książę Albrecht postanowił w pobliżu granicy z Litwą utworzyć osadę, by wzmocnienić tą część Prus Wschodnich. Na nową miasto wybrano miejsce w ówczesnym starostwie wystruckim, w któym na rzece Gołdapie graniczyły ze sobą dwa okręgi: sambijski i natangijski oraz dwie diecezje: sambijska i pomezańska.

Dozór nad przedsięwzięciem książę Albrecht powierzył radcy Kasparowi von Notizowi, zaś rozkaz stworzenia miasta otrzymał Bronisz Rostek, który za swą pracę zasadźcy miał przejąć urząd sołtysa.

Pod koniec roku 1989 samorząd Gołdapi opracował nową plan rozwoju regionu. Priorytet nadano między innymi turystyce. W roku 1995, po dużych staraniach, powstaje przejście graniczne Gołdap-Gusiew. Rozpoczyna działanie podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Starania o przyznanie rolę uzdrowiska, zostały zakończone sukcesem w październiku 2000 roku. Duże znaczenie dla turystycznego rozwoju gminy miało powstanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Piękna Góra” i związanych z nim projektów.

Obecnie Gołdap liczy około 14 tysięcy mieszkańców, gmina – około 22 tysięcy. Nie ma tu wielkiego przemysłu. Dominuje mała i średnia przedsiębiorczość (m.in. zakłady funkcjonujące w Specjalnej Strefie Ekonomicznej: fabryki kopert, zakłady odzieżowe, metalowe, tartak, zakład produkujący mrożonki oraz firmy produkujące elementy wyposażenia budynków). Gmina, jako jedyna w regionie posiada status uzdrowiska. Godna podziwu jest działalność organizacji pozarządowych, zaś wiele odbywających się w Gołdapi imprez kulturalnych oraz turystycznych szerokim znanych jest także poza regionem.


Możliwość komentowania jest wyłączona.