Grajewo

góry

swietokrzyskie

krajobraz

turysta

wypoczynek

Jak można znaleźć w większości źródeł, Grajewo noclegi to miasto powiatowe w województwie podlaskim. Nie zawsze było ta tak oczywiste.

Nazwa Grejwy po raz pierwszy na kartach historii znalazła się w 1405 r. jako określenie jeziora, nad którym Krzyżacy ograbili wiskich rybaków. Giżycko noclegi

Pierwsze dokumenty o istnieniu wsi książęcej Graywa pochodzą z 1426 r., gdy jego włodarzem został Bogusz, wójt z Lachowstoku, zapewne jako zasadźca wsi, która jednakże jeszcze w 1434 r. nosi nazwę jest włókami. Jej niesprzyjające położenie, na zupełnym pustkowiu, tuż przy pograniczu krzyżacko-mazowiecko-litewskiej stanowiło trudność w trwałym osadnictwie. noclegi Giżycko

Z dawnego jeziora dzisiaj niewiele pozostało oprócz jego nazwy, która prawdopodobnie ma rodowód jaćwieski – od słowa „Greva”, tłumaczonego na jeziorzysko, starorzecze. Później dopiero zmieniło się w „Grejwy”, a z czasem w „Grajwo” i ostatecznie w „Grajewo”. Ostatki historycznego jeziora noszą dziś nazwę Jeziora Brajmura.

Gród, bardzo już podupadłe na początku dziewiętnastym wieku, jeszcze bardziej zubożyły materialnie i ludnościowo następujące po sobie w dość krótkim czasie zrywy powstańcze: kościuszkowskie, styczniowe i listopadowe. I choć były one piękne w przyczynie, to w skutkach bezlitosne dla przyszłości miasta. Na przykład w 1870 roku , pod pozorem konieczności przeprowadzenia reformy administracyjnej, a po prawdzie to z powodu aktywnego udziału mieszkańców w powstaniu styczniowym, zaborcy rosyjscy odebrali Grajewu prawa miejskie. Wydawało się, że jego byt jako miasta został na zawsze przekreślony, ale szczęśliwie przeprowadzono przez nie w 1873 r. linię kolejową Odessa-Brześć-Królewiec. Tym samym jego demograficzne statystyki gwałtownie zwiększyły się. Urosła ilość jego mieszkańców.

Gdy w 1862 r. miejscowość liczyła ok. dwatysiące trzystu mieszkańców, to w 1908 r. już około dziewięć tysięcy.

Wkrótce Grajewo, będące od marca 1918 r. siedzibą zarządu powiatu szczuczyńskiego, odzyskało prawa miejskie. Stało się to już w niepodległej Polsce, 4 lutego 1919 r.


Możliwość komentowania jest wyłączona.