Łomża

agroturystyka

atrakcje

podróże

turystyka

wczasy

Atrakcyjne turystycznie okolice Łomży, przełom rzeki Narew, bliskość Narwiańskiego i Biebrzańskiego parków narodowych, dawne carskie forty w sąsiedniej Piątnicy, kurpiowski skansen w Nowogrodzie i zabytki w samej Łomży pamiętające czasy średniowiecza sprawiają, że Łomżę trzeba odwiedzić. Mikołajki noclegi

Położenie miasta jest nadzwyczajne. Leży nad Narwią i stanowi wraz z całą ziemią łomżyńską część Zielonych Płuc Polski, które są regionem specjalnym w skali europejskiej, z uwagi na nieskazitelną przyrodę i niespotykane walory krajobrazowe. noclegi Mikołajki

Łomżę otaczają dwa regiony geograficzne – Międzyrzecze Łomżyńskie i Dolina Narwi wchodzące w skład Niziny Północnomazowieckiej. Miasto osadzone jest na pagórkach morenowych obejmujących wysoką skarpę pradoliny Narwi – około trzydziestu – czterdziesu metrów – oraz wykształcone doliny rzek Łomżyczki i Strugi Lepackiej. Położenie Łomży i warunki klimatyczne (zimą dość łagodnie, a latem około dwadzieścia siedem stopni) pozostają w ścisłym związku ze środowiskiem przyrodniczym. Niemal jeden procent powierzchni miasta stanowią lasy (27,7 ha). Część z nich to obszary chronione. W północnej części miasta znajduje się obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi – powołany w 1982 roku w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Mrągowo noclegi

W granicach miasta położony jest Las Jednaczewski ulubione przez Łomżan miejsce rekreacji i wypoczynku. Są tu wytyczone drózki do biegów i ćwiczeń. Wielbiciele runa leśnego znajdą również coś dla siebie. noclegi Mrągowo

W Łomży znajduje się także dwanaście pomników przyrody. Kilka z nich można zobaczyć prawie w centrum miasta w najstarszym parku im. Jakuba Wagi przy ulicy Wojska Polskiego. Na obszarze ponad 3,5 ha rosną tu sędziwe lipy, jesiony i buki, które poddaje się systematycznie zabiegom pielęgnacyjno – konserwacyjnym.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi na obszarze 7.353,5 ha obejmuje gminy: Łomża, Piątnica i Wizna. Park wykauje wyjątkowe urozmaicenie rzeźby terenu z dużymi różnicami wysokości. Dno doliny znajduje się na wysokości 99 – 101 m.n.p.m. Z obu stron otaczają je wzgórza morenowe wznoszące się czterdzieści – pięćdziesiąt m ponad poziom doliny. Najwyższe wzniesienie sięga 153 m n.p.m.

tanie noclegi Bory Tucholski, Ryn domki, Chłapowo noclegi, agroturystyka Susiec, Zakopane wolne pokoje

Możliwość komentowania jest wyłączona.