Czorsztyn

Pierwsze istnienie wsi Czorsztyn noclegi notuje się na XIII wiek. W tym samym okresie doszło do lokacji wsi. Król węgierski, a zatem książę halicko-włodzimierski, Andrzej II sprowadził na teren Czorsztyna osadników niemieckich. W 1246 roku właścicielem zamku w Czorsztyn noclegi domki był Piotr Wydżga – bogaty człowiek ziemi krakowskiej herbu Janina, stał się krzyżowcem. Był on taż zarządcą zamku Rytra, Łącka oraz zamku Lemiesz. W czasie panowania króla Kazimierza III Wielkiego 1333 – 1370 zamek czorsztyński stał się obwarowany murami. Od XV wieku powstało starostwo czorsztyńskie. Było ono własnością między innymi rycerza Zawiszy Czarnego. W 1433 roku zamek stał się spalony przez oddziały husytów, a potem odbudowany. W czerwcu 1651 roku na terenie zamku w Czorsztyn noclegi tanie powstało powstanie chłopów podhalańskich pod rządem Aleksandra Kostki-Napierskiego. Przypuszczalnie spodziewał się on pomocy ze strony księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, która nie nadeszła, a Czorsztyn, po szybkim oblężeniu, poddał się wojskom biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego. Napierski został wydany przez swoich żołnierzy. Znaleziono przy nim między innymi uniwersał Chmielnickiego dający chłopom zwolnienie z pańszczyzny w zamian za przystąpienie do buntu. Czorsztyn pokoje gościnne Powstanie umilkło, a Kostka-Napierski dostał wyrok i został skazany na karę śmierci poprzez nabicie na pal. W latach 1768-1772 zamek stanowił punkt oporu dla konfederatów barskich. W 1792 roku zamek stanął w pożarze klęska pożaru. W 1772 roku, na mocy I rozbioru Polski te tereny dostały się pod panowanie austriackiego. W 1819 roku zarządcami całego majątku stała się rodzina Drohojewskich. W 1918 roku Czorsztyn powrócił w granice niepodległej Rzeczypospolitej. W 1925 roku Drohojewscy stworzyła tereny letniskowe Nadzamcze. W pierwszej części połowy XX wieku był okresem ogromnego wzrostu turystyki w tym rejonie. Podczas II wojny światowej w Czorsztynie znajdował się niemiecki sztab graniczny. Doprowadziło to, że placówka często była atakowana przez okolicznych partyzantów, a w obozach koncentracyjnych i więzieniach życie straciło 112 okolicznych mieszkańców. Czorsztyn pensjonaty