Akcja MASKA 2014

W piątek przez ponad pół godziny krościeński rynek był nieprzejezdny, z powodu ćwiczeń obronnych przeprowadzonych przez Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Sromowce Niżne noclegi w ramach akcji Maska 2014.

W południe 10 października br. wójt gminy zostaje powiadomiony przez mieszkańca, że rozpędzony samochód cysterna jadąca od strony Nowego Targu przez Rynek niespodziewanie przeciął oś jezdni i przejeżdżając przeciwległy pas jezdni uderzył w samochód osobowy znajdujący się na parkingu w rynku obok budynku nr 4. Według relacji świadka zdarzenia nastąpiło uszkodzenie cysterny i wystąpił wyciek żrącej substancji.
Wójt uruchamia procedurę alarmową, powiadamia służby ratownicze tj. Komisariat Policji w Krościenku n.D, OSP w Krościenku n.D i Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu o zdarzeniu jakie miało miejsce. W wyniku zdarzenia prawdopodobnie wystąpiło skażenie Toksycznymi Środkami Przemysłowymi. W związku z powyższym Wójt Gminy zwołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy i przystępuje do akcji ratowniczej, wysyłając jednocześnie pracownika – członka GZZK na miejsce zdarzenia do  rozpoznania rozmiaru zdarzenia.
Komendant Policji wysyła dwóch funkcjonariuszy w celu ewentualnego rozpoznania i zabezpieczenia miejsca zdarzania. Na miejscu zdarzenia duży wyciek substancji, zostaje odnaleziona tablica informacyjna oznaczona jest cyfrą „3939” Po rozpoznaniu dokonanym przez pracownika urzędu i funkcjonariuszy policji i przekazaniu meldunku drogą radiową dla PSP w Nowym Targu okazuje się, że przedmiotowa cysterna przewozi materiał trujący ciekły zapalny organiczny. Ten fakt potwierdza kierowca cysterny, który stwierdza rozerwanie płaszcza cysterny przewożącej materiał trujący. Funkcjonariusze policji  na polecenie Komendanta Policji  blokują ruch drogowy od  ulicy Jagiellońskiej.  Wójt Gminy  przez megafon informuje ludzi z pobliskich domów o możliwości skażenia terenu. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze policji zabezpieczają drogi dojazdowe do miejsca zdarzenia, a PSP i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z odpowiednio wyposażonym samochodem i wyszkolonymi ratownikami przystępuje do akcji ratowniczej. Jednostka Gaśniczo-Ratownicza PPS w Nowym Targu zabezpiecza teren rynku i parkingu kurtynami wodnymi i za pośrednictwem swojego pracownika przekazuje informację do dowodzącego akcją o konieczności ewakuacji wszystkich osób z budynków przy ul. Rynek. Następnie wójt Gminy zarządza ewakuacje pracowników z budynku gminy i przez megafon  informuje ludzi o ewakuacji ze wszystkich budynków zlokalizowanych przy Rynku z uwagi na skażony teren. Podaje również informację o utworzonym PUNKCIE MEDYCZNYM w SP ZOZ w Krościenku oraz o docelowym PUNKCIE EWAKUACYJNYM zlokalizowanym w Klubie Sportowym „ Sokolica: w Krościenku. W tym celu zabezpieczony jest transport. Na miejscu pojawiają się dodatkowo  jednostki OSP Państwowej Straży Pożarnej i Policji, służba medyczna – prowadzą ewakuację z pobliskich budynków noclegi Sromowce Niżne.
Byłato część założonego scenariusza ćwiczeń obronnych przeprowadzonych przez Urząd Gminy Krościenko w dniu 10 października 2014 r., który miał na  celu weryfikację przyjętych rozwiązań w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Krościenko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wypracowanie zasad współdziałania i współpracy pomiędzy Komisariatem  Policji, jednostkami OSP na terenie gminy oraz PSP w Nowym Targu  w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia” Ćwiczenia obejmowały także część teoretyczną która była przeprowadzona wcześniej i obejmowała doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej urzędu gminy, wójta gminy oraz pracowników wchodzących w skład Głównego Stanowiska Kierowania do działań w sytuacji wprowadzenia zadań ujętych w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Krościenko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Ćwiczenia były nagłośnione na cały obszar rynku i każda czynność wykonywana przez ratowników była komentowana przez dowodzącego akcją Pana Piotra Olesia- Gminnego  Komendanta Straży Pożarnej.