Zwierzęta w Poroninie

W Poroninie występuje wiele gatunków zwierząt, które rozdzielamy na zwierzęta oswojone i zwierzęta dzikie. Zwierzęta oswojone to głównie takie które są hodowane przez ludzi między innymi: owce, konie, krowy, psy, koty, kozy, rozpowszechnione również w innych regionach polski. Owce hodowane w Poroninie potrzebują wypasania czym oczywiście zajmują się bacowie. W Poroninie występują również zwierzęta dzikie które zazwyczaj są pod ochroną. Noclegi Poronin to skupisko pokoi dla turystów którzy spacerując po szlakach mogą napotkać watach dzików czy pasące się sarny. Dziki występujące w poronińskich lasach w sezonie rozrodczym są pod ochrona i wówczas jest zakaż polowań gdyż istniała by możliwość upolowania ciężarnej lochy. Na wszystkie zwierzęta występujące w okolicy Poronina przysługuje sezon łowiecki zarówno na króliki jak i dziki czy sarny. Myśliwi stowarzyszeni w kołach myśliwskich na terenie Poronina skrupulatnie przestrzegają warunków łowieckich a odstrzał zwierzyny jest ustalony przez komisje łowieckie. Zabicie zwierzyny poza sezonem grozi karą grzywny i utrata licencji myśliwego.

Poronin noclegi Noclegi w Poroninie