Orawa

Orawa to beskidzka i podtatrzańska kraina położona w dorzeczu rzeki Orawy, która należy do zlewiska Morza Czarnego.
Północna i wschodnia granica Orawy przebiega głównym europejskim wododziałem między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, wyznaczają szczyty-punkty na linii: Wielka Rycerzowa (1226 m n.p.m.)-Pilsko (1557 m n.p.m.)- Mędralowa (1168 m n.p.m.)-Babia Góra(1725 m n.p.m.)-Polica (1368 m n.p.m.) -Żeleźnica (912 m n.p.m.)-Magura Witowska (1228 m n.p.m.)-Wołowiec (2064 m n.p.m.).

Magura Orawska dzieli Orawę na 2 krainy: na Dolną Orawę – w całości po stronie słowackiej oraz Górną Orawę, której płn. -wsch. część w dorzeczu Czarnej Orawy należy do Polski i określana jest nazwą Polskiej Orawy.

Przez Orawę przebiegały ważne historyczne szlaki handlowe z Polski na południe Europy: Szlak Bursztynowy (Kraków-Budapeszt), Szlak Solny, którym przewożono sól z Kopalni w Wieliczce i Bochni i Droga Miedziowa, którą do Krakowa sprowadzano miedź z kopalń w Bańskiej Bystrzycy. Szlaki te zostały odtworzone  i oznaczone są  jako trasy rowerowe atrakcyjne widokowo, znajduje się tu wiele zabytków architektonicznych i poznamy piękno Orawy.

Orawa liczy czternaście  miejscowości tj  Jabłonka, Chyżne, Lipnica Mała, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Orawka i Podwilk, Lipnica Wielka. Pięć  pozostałych wsi orawskich należy do gmin podhalańskich: Piekielnik, Podszkle, Bukowina do Gminy Czarny Dunajec, a Podsarnie i Harkabuz do Gminy Raba Wyżna.

Orawka – atrakcje w Beskidach

Orawka noclegi – to jest beskidzka i podtatrzański region geograficzno-historyczny położony w dorzeczu rzeki Orawy, gdzie należy do zlewiska Morza Czarnego. Teren obejmuje obszar ponad 1600 km kwadratowych , a jego granice oznaczają koniec krainy : od wschodu Pasmo Podhalańskie i Kotlina Nowotarska, od północy Beskid Żywiecki z Babia Górą, od zachodu Góry Kisuckie i płn. -wsch. fragment Małej Fatry, od południa Góry Choczańskie i Rohacze w Tatrach Zachodnich.Północna i wschodni kraniec Orawa noclegi przebiega głównym europejskim wododziałem pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, gdzie oznaczają czubek-punkty na linii: Wielka Rycerzowa (1226 m nad poziomem morza )-Pilsko (1557 m nad poziomem morza)- Mędralowa (1168 m nad poziomem morza)-Babia Góra(1725 m nad poziomem morza)-Polica (1368 m nad poziomem morza) -Żeleźnica (912 mnad poziomem morza )-Magura Witowska (1228 m nad poziomem morza)-Wołowiec (2064 m nad poziomem morza). noclegi Orawka Głównie położona Magura Orawska podziela Orawę na dwa regiony: na Dolną Orawę – w całości po stronie słowackiej oraz Górną Orawę, której północno-wschodnią  część w dopływie Czarnej Orawy należy do Polski i określana jest nazwą Polskiej Orawy. Ma ona obszar około 300 km kwadratowych oraz posiada około 25 tysięcy mieszkańców. Orawę od Podhala oddzielają Bory Orawskie nazywane też puściznami; ciężko dostępne lasy i torfowiska. Na południe od Pasma Babiogórskiego są różne szeregi równoległych grzbietów tak zwanych Działów Orawskich, oddzielonych od siebie wielkimi dolinami potoków, w których rozprzestrzeniły się wsie orawskie. noclegi Orawa W stronę od zachodu na wschód wyróżnia się: Dział Rabczycki, Lipnicki, Zubrzycki, Bembeński, Pająkowy i Wielki Dział (Dach Orawy). Historyjka Orawy, od wieków leżącej na styku dwóch państwowości, jest ściśle związana z dziejami Węgier, Polski i Słowacji. W czasie piastowskim część Górnej Orawy należała do Polski. Od końcówki XIV wieku calukta Orawa weszła w skład Królestwa Węgierskiego i była administrowana przez żupanów z siedzibą na Zamku Orawskim. W 1556 roku oddana w dziedziczne władanie potężnego rodu Thurzonów, który znacznie powiększył zamek i intensywnie kolonizował Górną Orawę. Zapraszamy na urlop w nasze regiony.