W pięknej Zawoi

Zawoja agroturystyka jest największą wsią w Polsce. Rozciąga się wzdłuż potoku Skawica na długości 18 km. W osiedlach i przysiółkach rozłożonych w dolinie i zboczach gór mieszka ponad 6000 osób. Jak głosi legenda, przed wiekami na tych terenach grasowały bandy biednych chłopów, którzy okradali kupców jadących na Orawę. Tak powstała nazwa Zaboje, zmieniona później na Zawoję.
Osada istniała już w XVI wieku i była częścią wsi Skawica. Żyli tu królewscy osadnicy i zbiegowie, a wkrótce pojawili się pasterze wołoscy, czyli ludy pasterskie pochodzenia bałkańskiego. Do zaborów Zawoja należała do dóbr królewskich zarządzanych przez starostę lanckorońskiego. Po rozbiorach znalazła się w rozbiorze austriackim, a od 1878 roku przeszła we władanie arcyksięcia Albrechta Habsburga. Spadkobiercy księcia w roku 1924 przekazali ją Polskiej Akademii Umiejętności. Do końca XIX wieku Zawoja była wsią rolniczo-pasterską, a mieszkańcy utrzymywali się też dzięki lokalnemu przemysłowi: były tu dwie huty, tartak oraz fabryka zapałek. Po odkryciu przez Zapałowicza walorów turystycznych okolicy, Zawoja zaczęła funkcjonować również jako wieś letniskowa.
Obecnie w Zawoi znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i kwater prywatnych. Ceny kwater prywatnych są zróżnicowane i zależą zarówno od standardu jak i od odległości od Babiej Góry. Najtaniej jest w osiedlach i przysiółkach leżących w bok od głownej drogi, takich jak Wełcza czy Mosorne.


Możliwość komentowania jest wyłączona.