Wystartowała kolejna edycja konkurs EDEN

solina

bieszczady

roztocze

zamosc

zwierzyniec

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Komisji Europejskiej EDEN. Do 8 maja br. mogą zgłaszać się kandydaci do tytułu „Najlepszej Europejskiej Destynacji”.
EDEN to projekt, który ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Europy. Głównym organizatorem Konkursu jest Komisja Europejska. Polską edycję realizuje Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Konkurs jest adresowany do ośrodków turystycznych, które spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską, dzięki którym możliwe jest realizowanie takich celów jak: zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszenie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki, zacieśnienia współpracy między zwycięskimi destynacjami. Dodatkowo konkurs pomaga wyłonić miejsca mające unikatowe atrakcje turystyczne.
W tym roku mogą zgłaszać się regiony, szlaki kulinarne, produkty turystyczne, restauracje, hotel bądź sieć hoteli, które wykorzystują w zakresie turystyki ofertę związaną z lokalną gastronomią lub mają ofertę związaną z poznawaniem dziedzictwa kulinarnego (organizacja festiwali kulinarnych, warsztatów, animacji itp.). Przy ocenie brane będzie także pod uwagę to czy używane są tradycyjne przepisy, czy kuchnia oparta jest na produktach dostarczanych przez lokalnych producentów oraz czy oferta gastronomiczna w destynacji stanowi element promocji turystycznej na poziomie regionalnym.
Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje: Regionalnym Organizacjom Turystycznym, Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, a także innym zainteresowanym podmiotom.
Dotychczasowi laureaci polskich edycji to:
„Turystyka i obszary chronione” – Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty,
„Turystyka wodna” – Dolina i Bagna Biebrzy,
„Rewitalizacja miejsc i obiektów” Żyrardów
„Turystyka Dostępna” – Przemyśl

Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy 11 czerwca 2015 r.


Możliwość komentowania jest wyłączona.