Zostawcie LHS

Mówią jednym głosem władze miasta, politycy różnych opcji, związkowcy i sam zarząd spółki. Zamość noclegi zaprasza.

Sprawa dotyczy przygotowywanej przez polski rząd nowelizacji ustawy, która pozwoli na rozdzielenie działalności przewoźnika i zarządcy linii kolejowej. Ma to, w założeniu, spowodować większą konkurencyjność i ożywić gospodarkę. Wprowadzane zmiany mogą dotknąć spółkę PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, która zarządza własną linią nr 65. Sprawa budzi kontrowersje, bo zdaniem wielu środowisk, obecnie LHS jest jedną z większych i sprawnie rozwijających się firm w kraju.

Od razu zaniepokoiło to pracowników LHS. Tomasz Wyrostek, wiceprzewodniczący związków zawodowych w rozmowie z nami przyznał, że o sprawie pracownicy dowiedzieli się z Internetu: – 17 września napisaliśmy list otwarty do Ewy Kopacz, po niepokojącym sygnale, który ukazał się na Rynku Kolejowym, że planowana jest zmiana ustawy o transporcie kolejowym – wyjaśnia Wyrostek.

Na stronie serwisu rynek-kolejowy.pl, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego wyraziło niepokój przygotowywaną ustawą. Padło stwierdzenie, że „resort infrastruktury po cichu wprowadza szkodliwe regulacje prawne”. Jak czytamy, SEMTS zwróciło się z wnioskiem do Elżbiety Bieńkowskiej o zaprzestanie prac nad projektem zmian w ustawach o transporcie kolejowym i publiczny transporcie zbiorowym. Proponowane zmiany, zdaniem stowarzyszenia, są niekorzystne zarówno dla firm z branży transportowej, jak i budżetu państwa. Ponadto SEMTS zaapelowało o przerwanie prac legislacyjnych nad projektem ustawy z 7 lipca 2014 i powrót do prac nad projektem z 10 lutego.

 

Związkowcy LHS ostrzegli, ze są zdeterminowani do obrony funkcjonowania spółki w jej obecnym kształcie i oświadczyli, że „dalsze prace zmierzające do dezintegracji spółki spotkają się ze zdecydowanym sprzeciwem i zmuszą do podjęcia wszelkich dopuszczalnych prawem działań”.

Działania związkowców w pełni poparli zamojscy działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
– Po sukcesie posła SLD Bogusława Liberadzkiego, który zgłosił na sesji Parlamentu Europejskiego poprawkę mającą na celu wyłączenie polskiego połączenia kolejowego LHS nr 65 spod wymogów prawnych dotyczących rozdzielenia instytucjonalnego udało się uratować spółkę z naszego miasta – mówi Łukasz Kwiatkowski, szef zamojskiej lewicy. – Teraz dowiadujemy się, że szkodliwe działania próbuję wprowadzić koalicja PO-PSL na co nie ma naszej zgody i poczynimy wszelkie starania, aby LHS mógł pozostać zintegrowanym przedsiębiorstwem kolejowym – dodaje Kwiatkowski.


Możliwość komentowania jest wyłączona.